De stand van zaken

Coava Februari 2018€ 250.-
Rotary NijkerkApril 2018€ 3000.-
Departement Nijkerk der Maatschappij tot nut van ’t AlgemeenMei 2018€ 10.000.-
Rabobank Randmeren Stimuleringsfondsjanuari 2019€ 15.000.-